Ngày 02/10/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (KĐCLGD - ĐHV) đã thực hiện khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

            Tham dự hoạt động khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHV có TS. Trần Đình Quang - Giám đốc. Về phía Đoàn ĐGN có PGS. TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn, PGS. TS. Mai Văn Chung - Thư ký.

            Về phía Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An có TS. Lê Đình Viên - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS. TS. Lê Đình Tuấn - Hiệu trưởng, cùng các thành viên trong Đảg ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá; Trưởng các đơn vị, và các tổ chức đoàn thể trong Trường.

             Trong phiên làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng Tự đánh giá và đại diện cán bộ, giảng viên, Đoàn ĐGN đã thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Nhà trường; đồng thời trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; việc bổ sung các hồ sơ minh chứng, chuẩn bị danh sách các đối tượng phỏng vấn, thời gian và lịch trình đợt khảo sát chính thức cũng như các hoạt động liên quan đến công tác hậu cần của Đoàn trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.


TS. Trần Đình Quang phát biểuPGS. TS. Trần Thị Hà thay mặt Đoàn ĐGN  thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Nhà trường và trao đổi về công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức            Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát thực tế khuôn viên của Trường, quan sát sơ bộ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ các tài liệu, hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá ngoài của Nhà trường.


Đoàn kiểm tra sơ bộ các tài liệu, hồ sơ minh chứng

            Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Trưởng đoàn ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục.            Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An sẽ diễn ra từ ngày 11/10 đến 16/10/2019.