Ngày 23/7/2020, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (Trung tâm KĐCLGD - ĐHV) đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ IV để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho hai cơ sở giáo dục đã thực hiện xong quy trình đánh giá ngoài là Trường Đại học Hoa Lư và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

            Tham dự phiên họp có Ban Lãnh đạo Trung tâm và các thành viên Hội đồng KĐCLGD; Tổ Thư ký; Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; đại diện các cơ sở giáo dục được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

 

 TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHV, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp


             Mở đầu phiên họp, Hội đồng đã thống nhất thông qua chương trình làm việc, quy trình, nguyên tắc, phương pháp và nội dung thẩm định kết quả đánh giá ngoài chất lượng các cơ sở giáo dục. 

            Tại phiên họp, Hội đồng đã lần lượt nghe đại diện các cơ sở giáo dục báo cáo tóm tắt về Nhà trường, quá trình tự đánh giá và kết quả hoạt động cải tiến chất lượng sau tự đánh giá; Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt quy trình và tổng hợp kết quả đánh giá ngoài; báo cáo giám sát về quy trình, công cụ, nội dung đánh giá của các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

  

 Đại diện Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, Trưởng các Đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo

và trao đổi, thảo luận với các thành viên Hội đồng

            Sau khi nghe đại diện cơ sở giáo dục và Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trình bày báo cáo, các thành viên Hội đồng đã có các phiên chất vấn, trao đổi để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà trường. Trên cơ sở các vấn đề trao đổi tại phiên họp và nghiên cứu Hồ sơ thẩm định, các thành viên Hội đồng đã thảo luận về kết quả đánh giá, đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho từng cơ sở giáo dục để xây dựng những giải pháp chiến lược và cụ thể nhằm phát huy thế mạnh, khắc phục những tồn tại, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng. Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với Trường Đại học Hoa Lư và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo quy định.

 

Các thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu các cơ sở giáo dục chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng


            Sau phiên họp, Trung tâm KĐCLGD - ĐHV sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các cơ sở giáo dục.