TS. Tạ Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

 

Kính thưa GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cùng Quý Thầy/Cô trong Ban Giám hiệu Nhà trường,

Kính thưa các Thầy/Cô giáo, các đồng chí cán bộ, các em sinh viên Trường ĐH Vinh,

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Trước hết, thay mặt Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Trường ĐH Vinh, với việc đón nhận Giấy chứng nhận KĐCLGD ngày hôm nay, Trường ĐH Vinh đã hoàn thành quy trình KĐCLGD lần thứ nhất theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT. Tôi xin chia sẻ niềm vui này với các đồng chí cán bộ, giảng viên, các đồng chí NCS, học viên CH, các em sinh viên của Nhà trường. Qua đây, tôi cũng trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường ĐH Vinh và các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà Trường đã tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, cho Đoàn chuyên gia ĐGN triển khai các hoạt động đánh giá tại Trường và đã hoàn thành nhiệm vụ.  

Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã triển khai đánh giá ngoài Trường ĐH Vinh từ tháng 3/2017, Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm đã thẩm định và thông qua kết quả đánh giá chất lượng của Nhà trường vào tháng 7/2017. Đến nay, sau quy trình thực hiện các thủ tục nghiêm ngặt theo đúng quy định của Thông tư số 62/TT-2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Vinh đã đáp ứng đủ các điều kiện và được Trung tâm cấp Giấy chứng nhận KĐCLGD. Trường ĐH Vinh là trường ĐH thứ 20 trong số 26 trường ĐH được Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cấp Giấy chứng nhận KĐCLGD.

Kính thưa các quý vị đại biểu, KĐCLGD là một quá trình liên tục, là một con đường chỉ có tiến lên phía trước, nếu dừng lại thì tất cả chúng ta sẽ thua cuộc. Trên chặng đường nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng nhiều vinh quang ấy, Nhà trường đóng vai trò chủ yếu. Giấy chứng nhận KĐCLGD chúng ta nhận được hôm nay là sự khởi đầu, là động lực và cũng là thách thức để Trường ĐH Vinh tiếp tục giữ vững danh hiệu và có những bước đột phá để nâng chất lượng và thương hiệu của Nhà trường lên một tầm cao mới, xứng đáng với tiềm lực của Nhà trường.

Kết quả đánh giá đã cho thấy Nhà trường có điểm mạnh nổi trội là đã tuyên bố sứ mạng chú trọng tới đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội; các chương trình đào tạo cơ bản được xây dựng theo quy định hiện hành; các chương trình đào tạo sau đại học được rà soát, điều chỉnh định kỳ; các hình thức đào tạo khá đa dạng; công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển cán bộ được lập kế hoạch, được đầu tư; người học được đảm bảo khá đầy đủ các chế độ chính sách xã hội, được hỗ trợ trong học tập và tìm kiếm việc làm; kết quả nghiên cứu khoa học đã có những đóng góp nhất định cho đào tạo, góp phần phát triển các nguồn lực cho Trường; hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường được khai thác khá hiệu quả, đã thu hút được một số sinh viên Lào, Thái Lan đến học tập, trao đổi; cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin được đổi mới, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập, làm việc và nghiên cứu; v.v.

Tuy nhiên, để hoàn thiện quy trình quản lý, phát huy cao nhất lợi thế cũng như thành quả đã đạt được, Trường ĐH Vinh cũng cần triển khai nhiều hoạt động như: Nhà trường cần tổ chức thảo luận sâu rộng trong cán bộ, giảng viên và điều chỉnh mục tiêu giáo dục cho phù hợp với Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học, với chủ trương đổi mới theo Nghị quyết 29-NQ/TW và với sứ mạng, định hướng phát triển của Nhà trường; cần xây dựng đồng bộ chiến lược phát triển Trường và các kế hoạch phát triển từng giai đoạn cho các lĩnh vực hoạt động với các chỉ số thực hiện cụ thể; có các biện pháp giám sát, đánh giá đảm bảo thực hiện theo kế hoạch và có hiệu quả; ban hành đầy đủ chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và đại học hệ giáo dục thường xuyên và giới thiệu cho các bên liên quan; cần có lộ trình giảm quy mô đào tạo hệ giáo dục thường xuyên, tăng quy mô đào tạo trình độ cao, chất lượng cao, liên kết quốc tế ứng với các điều kiện đảm bảo chất lượng; cần có chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ khoa học cao để đảm bảo đạt được sứ mạng và tầm nhìn đã xác định, lưu ý đảm bảo cân bằng về độ tuổi và kinh nghiệm công tác để có sự kế thừa tốt; nghiên cứu thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh và có cơ chế hoạt động, chính sách đầu tư hợp lý về kinh phí, trang thiết bị nghiên cứu cho các nhóm hoạt động; tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học thông qua việc đầu tư trọng điểm cho những nhóm nghiên cứu mạnh và những hướng nghiên cứu tiềm năng của Nhà trường, v.v... 

Với những tiền đề, với những truyền thống tốt đẹp mà Trường ĐH Vinh đã xây dựng; với quyết tâm hướng tới trở thành cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước (sứ mạng của Trường); với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám hiệu Nhà trường, tôi tin tưởng rằng Nhà trường sẽ sớm khắc phục được những tồn tại như đã được nêu trong các quyết nghị của Hội đồng KĐCLGD và của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm.

Một lần nữa xin chúc mừng Trường ĐH Vinh đã được nhận Giấy chứng nhận KĐCLGD và hoàn thành quy trình KĐCLGD lần đầu tiên này.

Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!