Trong các ngày 22 - 24 tháng 9 năm 2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (KĐCLGD-ĐHV) đã triển khai hoạt động tư vấn về công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Đồng Nai theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự đợt tập huấn, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHV có TS. Trần Đình Quang - Giám đốc, PGS.TS. Mai Văn Chung - Phó Giám đốc. Về phía Nhà trường có TS. Đinh Quang Minh - Phó Hiệu trưởng, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ Trung tâm Khảo thí và ĐBCL của Trường.

Phát biểu khai mạc, TS. Đinh Quang Minh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, kết quả đợt tập huấn của Trung tâm KĐCLGD-ĐHV về công tác tự đánh giá sẽ giúp Nhà trường rà soát tổng thể các hoạt động để từ đó xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng của Trường. Thầy Phó Hiệu trưởng cũng yêu cầu các cán bộ của Nhà trường tham gia đầy đủ và hiệu quả các nội dung tập huấn.

Thay mặt Trung tâm KĐCLGD-ĐHV, TS. Trần Đình Quang khẳng định, Trường ĐH Đồng Nai đang đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng trong những năm qua và xúc tiến triển khai công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong thời gian 2019-2020 là phù hợp với chủ trương và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xu hướng phát triển của Nhà trường. Trung tâm KĐCLGD-ĐHV sẽ hỗ trợ, tư vấn cho Nhà trường triển khai công tác Tự đánh giá đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong buổi làm việc với Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của nhà trường sau đó, đoàn công tác của Trung tâm KĐCLGD-ĐHV đã nghe Lãnh đạo Nhà trường giới thiệu báo cáo tổng quan về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ công đồng, hợp tác quốc tế và định hướng phát triển của Nhà trường trong thời gian tới; Đại diện Hội đồng tự đánh giá tóm tắt thuận lợi, khó khăn trong việc tự đánh giá cũng như công tác chuẩn bị cho hoạt động Tự đánh giá của Nhà trường.

Các chuyên gia của Trung tâm KDCLGD-ĐHV đã tiến hành đã tập huấn cho Hội đồng tự đánh giá, Ban thư kí, đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ trung tâm Khảo thí - ĐBCL của Nhà trường về công tác Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới (gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí theo Thông tư 12/2017); tập huấn phương pháp thu thập, xử lý minh chứng và kĩ thuật viết báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí, báo cáo Tự đánh giá. Các cán bộ của Nhà trường tham gia tập huấn đã được thực hành viết phiếu phân tích, đánh giá minh chứng cũng như báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn. Các chuyên gia của Trung tâm KĐCLGD-ĐHV cũng đã khảo sát sơ bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường ở 03 cơ sở của Trường ĐH Đồng Nai.

Tổng kết 3 ngày làm việc, đoàn công tác của Trung tâm KĐCLGD-ĐHV khuyến nghị với Nhà trường chú ý triển khai đầy đủ, hiệu quả các hoạt động đảm bảo chất lượng nói chung, triển khai hoạt động tự đánh giá nói riêng theo đúng quy trình và quy định. Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Đồng nai khẳng định quyết tâm của Nhà trường trong việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng bên trong và triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong thời gian tới./. 

Một số hình ảnh về đợt tập huấn

 

TS. Đinh Quang Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai phát biểu

 

TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Trường Đại học Vinh phát biểu

 

Các cán bộ chủ chốt và đội ngũ phụ trách công tác Khảo thí - Đảm bảo chất lượng của nhà trường tham gia tập huấn

 

 

Các chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất của nhà trường

                                                         Mai Văn Chung