Ngày 09/11/2022, Trường Đại học Trưng Vương phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (Trung tâm) tổ chức lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đối với trường Đại học Trưng Vương.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh có TS. Nguyễn Đình Huy - Phó giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh, Thư kí Đoàn; GS. TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn; TS. Lê Thị Huyền Trang - Thành viên Đoàn; PGS. TS. Nguyễn Thái An - Thành viên Đoàn; PGS. TS. Phan Thị Thanh Hội - Thành viên Đoàn; ThS. Giản Hoàng Anh - Giám sát Đoàn cùng các thành viên trong Đoàn ĐGN

Về phía Trường Đại học Trưng Vương có TS. Nguyễn Huy Oanh – Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thành viên trong Ban Lãnh đạo Nhà trường, các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Lãnh đạo các phòng ban, khoa, đơn vị chức năng.

Đợt khảo sát chính thức đã trải qua 06 làm việc ngày từ ngày 04/11/2022 đến ngày 09/11/2022 tại Trường Đại học Trưng Vương, gồm các hoạt động: khảo sát ý kiến của các bên liên quan; kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ cho các chương trình đào tạo như: thư viện, phòng tư liệu, phòng thực hành, phòng học, sân bãi phục vụ đào tạo, ký túc xá; nghiên cứu hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan; phỏng vấn và thảo luận với các nhóm đối tượng có liên quan bên trong và bên ngoài trường; làm việc với cán bộ phụ trách chuyên môn tại các đơn vị chức năng.

GS. TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn

TS. Lê Thị Huyền Trang - Thành viên Đoàn

PGS.TS. Lê Đức Giang - Thành viên Đoàn

Tại phiên bế mạc, GS. TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát, đưa ra các khuyến nghị chi tiết cho từng tiêu chuẩn và khuyến nghị chung để Nhà trường xây dựng kế hoạch và giải pháp cải tiến chất lượng cũng như tham khảo cho định hướng phát triển của Trường Đại học Trưng Vương trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Duy Ninh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu

Tại phiên bế mạc, Ông Nguyễn Duy Ninh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và các thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm để thực hiện thành công đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường. Ông khẳng định Nhà trường đặc biệt trân trọng và sẽ nghiêm túc tiếp thu những gợi ý, khuyến nghị của đoàn chuyên gia để có thể tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm còn hạn chế và có kế hoạch, chương trình hành động nhằm cải tiến mạnh mẽ hơn nữa chất lượng giáo dục của Nhà trường trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Đình Huy – Phó giám đốc Trung tâm

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh, TS. Nguyễn Đình Huy – Phó giám đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn tới Nhà trường, các Khoa, các phòng/ban/trung tâm khác đã phối hợp với Đoàn đánh giá ngoài hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời và bày tỏ thiện ý mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Trường và Trung tâm trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục trong những giai đoạn đánh giá tiếp theo.

Cuối phiên bế mạc, Đoàn đánh giá ngoài, Trường Đại học Trưng Vương và Trung tâm KĐCLGD – Trường Đại học Vinh đã cùng nhau ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.