Tuesday,day 18 month 6 year 2024
© 2018 Bản quyền của Trung tâm Kiểm đinh chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Khảo thí - Trường Đại học Vinh - 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 023 8868 8866                           Email: cea@vinhuni.edu.vn;      kdclgdvinh@gmail.com 
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Trần Đình Quang - Giám đốc  
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.