Sáng ngày 22/10/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục Trường Đại học Trưng Vương.

Toàn cảnh buổi Khảo sát sơ bộ phục

Về phía Đoàn đánh giá ngoài có: TS. Nguyễn Đình Huy - Phó giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh, Thư kí Đoàn; GS. TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn; TS. Lê Thị Huyền Trang - Thành viên Đoàn; PGS. TS. Nguyễn Thái An - Thành viên Đoàn; PGS. TS. Phan Thị Thanh Hội - Thành viên Đoàn; ThS. Giản Hoàng Anh - Giám sát Đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía Đại học Trưng Vương có TS. Nguyễn Huy Oanh – Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thành viên trong Ban Lãnh đạo Nhà trường, các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Lãnh đạo các phòng ban, khoa, đơn vị chức năng.

Trước khi tiến hành phiên họp với Nhà trường, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Nhà trường; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.

TS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh

GS. TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn

PGS. TS. Nguyễn Thái An - Thành viên Đoàn

Tiếp sau đó, Đoàn chuyên gia ĐGN đã có những nhận xét về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng và cơ sở vật chất phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Trường Đại học Trưng Vương. Đánh giá về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng, Các chuyên gia trong Đoàn ĐGN đã chỉ ra một số tiêu chí Nhà trường cần lưu ý bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức.

TS. Nguyễn Huy Oanh – Hiệu trưởng Nhà trường

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Huy Oanh – Hiệu trưởng Nhà trường đã trân trọng cảm ơn tới Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã đến thực hiện Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường. Hiệu trưởng cho biêt, Nhà trường sẽ tiếp thu những ý kiên đóng góp của Đoàn và sẽ tiếp tục hoàn thiện cho đợt khảo sát chính thức sắp tới.

Kết thúc buổi làm việc, Đại diện Trường Đại học Trưng Vương và Đại diện Đoàn đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học vinh đã kí kết biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ.