Trong các ngày 16-18 tháng 7 năm 2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (KĐCLGD-ĐHV) đã triển khai hoạt động tư vấn về công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHV có TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm, TS. Phạm Xuân Thanh - Cố vấn chuyên môn. Về phía Nhà trường có PGS.TS. Lê Đình Tuấn - Phó Hiệu trưởng thường trực, TS Lê Thị Kim Yến - Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng, các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Tự đánh giá và các cán bộ chủ chốt của Trường. Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Lê Đình Tuấn - Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường - nhấn mạnh, KĐCLGD là hoạt động quan trọng, giúp Nhà trường rà soát tổng thể các hoạt động để từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng của Trường. Thay mặt Trung tâm KĐCLGD-ĐHV, TS. Trần Đình Quang khẳng định, việc Nhà trường thực hiện hiệu quả các hoạt động đảm bảo chất lượng trong những năm qua và xúc tiến triển khai công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong thời gian 2018-2019 là đúng với chủ trương và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. TS. Trần Đình Quang cũng khẳng định, Trung tâm KĐCLGD-ĐHV sẽ tư vấn cho Nhà trường triển khai công tác Tự đánh giá đúng qui định và qui trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong buổi làm việc với Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của nhà trường sau đó, đoàn công tác của Trung tâm KĐCLGD-ĐHV đã nghe PGS.TS. Lê Đình Tuấn - Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng quan về cơ sở vật chất, qui mô đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế,... cũng như công tác chuẩn bị cho hoạt động Tự đánh giá của Nhà trường. Đoàn cũng đã tham quan, khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường như: Thư viện, Phòng thí nghiệm, Xưởng trường, Giảng đường, khu hành chính; kiểm tra các minh chứng hiện có của nhà trường. Sau đó, đoàn đã trao đổi cụ thể với Lãnh đạo, Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường về những điều kiện cần thiết phục vụ công tác tự đánh giá, nhấn mạnh những điểm mà Nhà trường cần chú ý bổ sung, hoàn thiện.

Các cán bộ của Trung tâm đã tiến hành đã tập huấn cho Hội đồng tự đánh giá, Ban thư kí và cán bộ chủ chốt của Nhà trường về công tác Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới (gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí theo Thông tư 12/2017); tập huấn phương pháp thu thập, xử lí minh chứng và kĩ thuật viết báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí, Báo cáo Tự đánh giá.

 

                      Nhóm thư kí chụp ảnh cùng các chuyên gia tư vấn của Trung tâm KĐCLGD-ĐHV

Kết thúc 3 ngày làm việc, đoàn công tác của Trung tâm KĐCLGD-ĐHV đề nghị Nhà trường chú ý triển khai đầy đủ các hoạt động tự đánh giá, đăng kí đánh giá ngoài và thực hiện nghiêm túc các hoạt động cải tiến chất lượng sau tự đánh giá.. theo đúng qui trình và qui định, đảm bảo các hoạt động này phản ánh chính xác về mức độ đáp ứng yêu cầu về chuẩn chất lượng đối với các kết quả hoạt động của Nhà trường, tạo cơ sở quan trọng cho việc đánh giá ngoài và công nhận chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục./.

                                                                                                              Nguyễn Thị Thanh