Từ năm 2018, công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam được thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn mới được quy định bởi Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2017. Bộ tiêu chuẩn mới này được xây dựng theo những tiêu chuẩn của khu vực ASEAN (ASEAN University Network-Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) về đảm bảo chất lượng chung, gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí thuộc 4 nhóm:

- Nhóm tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược đánh giá CSGD về: tầm nhìn, sứ mạng đào tạo, văn hóa tổ chức; quản trị; lãnh đạo và quản lý; hoạt động quản trị chiến lược; các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; quản lý nguồn nhân lực; quản lý tài chính và cơ sở vật chất; các mạng lưới và quan hệ hợp tác quốc tế.

- Nhóm tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống bao gồm các vấn đề: hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; hoạt động đánh giá chất lượng bên trong và bên ngoài; hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong; Hoạt động nâng cao chất lượng

- Nhóm tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng, tập trung vào 3 mảng chính: đào tạo (tuyển sinh và nhập học; thiết kế và rà soát chương trình dạy học; giảng dạy và học tập; đánh giá sinh viên; các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên); nghiên cứu (quản lý nghiên cứu khoa học; quản lý sở hữu trí tuệ; hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học) và phục vụ cộng đồng (kết nối và phục vụ cộng đồng)

- Nhóm tiêu chuẩn Kết quả hoạt động, đánh giá về kết quả đào tạo; kết quả nghiên cứu khoa học; kết quả đóng góp phục vụ cộng đồng; kết quả tài chính và thị trường giáo dục.

Trong các ngày 11-13 tháng 9 năm 2018, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho các CSGD về công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn mới này. Tham dự và chỉ đạo đợt tập huấn có PGS.TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), TS. Lê Mỹ Phong - Trưởng phòng KĐCLGD (Bộ GD&ĐT). Học viên tham gia khóa tập huấn là đại diện Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), đại diện Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng của 76 Học viện, Trường đại học trong cả nước.

Trực tiếp triển khai những  nội dung tập huấn là đại diện của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) và các chuyên gia của 05 Trung tâm KĐCLGD (ĐHQG Hà Nội- VNU-CEA, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh-VNU-HCM CEA, ĐH Đà Nẵng-CEA-UD, Trường Đại học Vinh-VU-CEA và Hiệp hội các trường ĐH, CĐ-CEA-AVU&C).

Nội dung tập huấn gồm 11 chuyên đề, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: công tác KĐCLGD, chu kỳ và quy trình KĐCLGD, Hoạt động đánh giá ngoài, công tác tự đánh giá CSGD, quan điểm tiếp cận, phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn trong công tác TĐG… Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận, các học viên được trực tiếp tham gia thực hành một số nội dung cụ thể của công tác TĐG dươi sự hướng dẫn của các chuyên gia.

Trung tâm KĐCLGD-ĐHV có 02 cán bộ tham gia là PGS.TS. Mai Văn Chung và Th.S Nguyễn Đình Huy. Các các bộ của Trung tâm KDCLGD-ĐHV đã có 01 báo cáo chung về một số kỹ thuật thu thập và xử lý minh chứng phục vụ công tác TĐG, đồng thời trực tiếp hướng dẫn các nhóm thực hành về kĩ thuật phân tích thông tin, minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí, cũng như quy trình viết và hoàn thiện báo cáo tiêu chuẩn.

Sự tham gia của các chuyên gia của Trung tâm KĐCLGD-ĐHV đã góp phần vào sự thành công của đợt tập huấn, được Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng cũng như những người tham dự ghi nhận, đánh giá cao.

 

   

Các chuyên gia của Trung tâm KĐCLGD-ĐHV tại đợt tập huấn

 

 

 

Các chuyên gia của VU-CEA hướng dẫn các học viên thực hành

 

                                                                 Mai Văn Chung