Ngày 19/7/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (KĐCLGD – ĐHV) đã thực hiện khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Công nghệ Miền Đông.

            Tham dự hoạt động khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD – ĐHV có TS. Trần Đình Quang – Giám đốc. Về phía Đoàn ĐGN có GS. TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn, ThS. Nguyễn Đình Huy – Thư ký, PGS. TS. Mai Văn Chung – Giám sát viên.

            Về phía Trường Đại học Công nghệ Miền Đông có TS. Nguyễn Phước Quý Quang - Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng; PGS. TS. Trần Công Luận - Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá; Trưởng các đơn vị, đoàn thể và đại diện sinh viên Nhà trường.

            Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát thực tế khuôn viên của Trường, quan sát sơ bộ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ các tài liệu, hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá ngoài của Nhà trường.
Đoàn khảo sát thực tế và kiểm tra sơ bộ hồ sơ, minh chứng


            Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn chuyên gia ĐGN đã có phiên họp đầu tiên với Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng Tự đánh giá và đại diện cán bộ, giảng viên. Tại buổi làm việc, Đoàn ĐGN đã thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Nhà trường; đồng thời trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; việc bổ sung các hồ sơ minh chứng, chuẩn bị danh sách các đối tượng phỏng vấn, thời gian và lịch trình đợt khảo sát chính thức cũng như các hoạt động liên quan đến công tác hậu cần của Đoàn trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Đoàn làm việc vớ Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng Tự đánh giá và đại diện cán bộ, giảng viên, sinh viên


            Kết thúc chương trình làm việc là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giữa Trung tâm KĐCLGD – ĐHV, Đoàn ĐGN và Trường Đại học Công nghệ Miền Đông.Đoàn ĐGN, Trung tâm KĐCLGD-ĐHV và Trường Đại học Công nghệ Miền đông ký kết Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộĐoàn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ và sinh viên Nhà trường