Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục giữa Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (Trung tâm KĐCLGD - ĐHV) và Trường Đại học Hòa Bình, sáng ngày 08/8/2020, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm KĐCLGD - ĐHV đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ hoạt động khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 03 chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Cử nhân Thiết kế đồ họa của Trường Đại học Hòa Binh.

            Tham dự hoạt động khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHV có  PGS. TS. Mai Văn Chung - Phó Giám đốc đồng thời là Thư ký của Đoàn. Đoàn ĐGN có PGS. TS. Bùi Duy Cam - Trưởng đoàn và TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên thường trực.

            Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía trường Đại học Hòa Bình có TS. Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS. TS. Tô Ngọc Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, cùng các đồng chí trong Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; Trưởng khoa có 03 chương trình đào tạo được đánh giá và thành viên Hội đồng Tự đánh giá; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể của Nhà trường.

            Trước khi bước vào phiên họp, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Nhà trường; điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên 03 chương trình đào tạo được đánh giá. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Nhà trường. 

 


Đoàn ĐGN khảo sát thực tế CSVC phục vụ đào tạo của Nhà trường 

Đoàn ĐGN kiểm tra sơ bộ tài liệu, hồ sơ, minh chứng phục vụ hoạt động khảo sát chính thức


Tại phiên họp với Lãnh đạo Nhà trường, Trưởng khoa và Hội đồng Tự đánh giá 03 chương trình đào tạo, đại diện các đơn vị chức năng, Đoàn ĐGN đã nghe giới thiệu tổng quan về Trường, về các chương trình đào tạo được đánh giá và báo cáo quá trình tự đánh giá; Đoàn đã thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, đồng thời trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan.PGS. TS. Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng phát biểu tại buổi làm việc

Các chuyên gia Đoàn ĐGN trao đổi tại buổi làm việc


Kết thúc buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Trưởng đoàn ĐGN và đại diện lãnh đạo Nhà trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN chương trình đào tạo.Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Trưởng đoàn ĐGN và lãnh đạo Nhà trường

ký Biên bản sau khảo sát sơ bộ


Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Hòa Bình sẽ diễn ra từ ngày 21/8 đến 25/8/2020.