BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 38

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 20/05/2019

                           Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

15:00

Giao ban Công tác HSSV

TS. Đặng Thị Thu, PTP Phụ trách CTCT-HSSV

- TLQLSV Viện

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 21/05/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 22/05/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 23/05/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

7:30

Họp tổng kết công tác thực tập  năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BLĐ Viện

- Trợ lý đào tạo

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

6:30

Dự giờ cấp Viện

Giảng viên Lê Thị Mỹ Châu

- Bộ môn CNTP

- Cán bộ Viện

Phòng A2304

Thứ Sáu, ngày 24/05/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

07:30

Hội nghị về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BLĐ Viện

- Trợ lý đào tạo

- Tiến sĩ

- CVHT

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 25/05/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày26/05/2019

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018. Đón tiếp sinh viên nhập học năm học 2018-2019, Tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.