- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

- Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN

- Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình độ cao đẳng

- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học

- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

- Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

- Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

- Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo