Trước buổi nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Vinh, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng và PGS.TS. Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã thân mật đón tiếp, gặp gỡ, trao đổi với PGS.TS. Nantana Gajaseni và GS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội đàm với PGS.TS. Nantana Gajaseni, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa đã giới thiệu những nét chính về Trường Đại học Vinh cũng như kế hoạch tham gia Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).


GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa hội đàm với PGS.TS. Nantana Gajaseni


PGS.TS. Nantana Gajaseni tặng Trường Đại học Vinh bộ tài liệu về Mạng lưới AUN-QA


GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa tặng quà của Trường Đại học Vinh cho PGS.TS. Nantana Gajaseni


PGS.TS. Nantana Gajaseni chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường Đại học Vinh

PGS.TS. Nantana Gajaseni cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Trường Đại học Vinh, bày bỏ quan điểm ủng hộ Trường Đại học Vinh tham gia vào Mạng lưới AUN-QA.

Tại buổi nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Vinh, PGS.TS. Nantana Gajaseni đã giới thiệu về ASEAN, giới thiệu về Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).PGS.TS. Nantana Gajaseni trình bày về Mạng lưới AUN-QA với cán bộ chủ chốt của Nhà trườngMột số nội dung bài nói chuyện của PGS.TS. Nantana Gajaseni


Toàn cảnh buổi nói chuyện

Với mục tiêu bao trùm là phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1995, Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) chính thức được thành lập.

Và nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường ĐH trong khu vực, AUN đã đưa ra sáng kiến "đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN" (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA).

Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA có 18 tiêu chuẩn với 74 tiêu chí. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức. Từ đó đến nay, chuẩn kiểm định chất lượng AUN vẫn là cái đích mà nhiều trường đại học tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới.

Mục tiêu của các trường đại học không chỉ là thu hút sinh viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo, đồng thời dần tiến tới là việc xây dựng "Văn hóa chất lượng của một trường đại học"

Đối với AUN, đây cũng là cách để các trường trong mạng lưới nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới. Trong tương lai gần, AUN-QA góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.


PGS.TS. Nantana Gajaseni viết lưu niệm tại Nhà truyền thống của Trường Đại học Vinh


Eligibility for AUN-QA Associate Membership

Điều kiện để trở thành thành viên dự khuyết

của AUN-QA

The university must have been established for at least 10 years

Trường đại học phải được thành lập ít nhất 10 năm

The institution shall be recognised by the national QA agencies and/or the relevant ministry of the country where the university is registered or operated

Trường đại học phải được công nhận đạt chuẩn chất lượng bởi một trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia hoặc của Bộ tương ứng của nước mà trường đại học hoạt động

There should be at least one, preferably two, representative/s of the university who has been trained to learn and understand the AUN-QA System

Có ít nhất là một, mong ước là hai cán bộ của trường được đào tạo để học và hiểu về Hệ thống Đảm bảo chất lượng AUN

Shall demonstrate QA practices that support AUN-QA network such as the implementation of QA systems and processes, attending AUN-QA organized training and etc

Sẽ chứng minh có các thực tiễn (hoạt động) về ĐBCL phù hợp với Mạng lưới AUN-QA như là thực hiện hệ thống và các quy trình ĐBCL, tham gia các khóa đào tạo do AUN-QA tổ chức…

 

AUN-QA Associate Membership Process

Quy trình trở thành thành viên dự khuyết

của AUN-QA

Submit the following documents to the AUN-QA Secretariat via e-mail through Ms. Christelle Agustin (aun.christelle@gmail.com):

- Letter of Intent signed by the rector/president/chancellor

- Completed application form

- Documentation from the organisation that authorizes the institution to grant degrees, as defined in the Section 2 of the application form

- Current organisation chart of the institution and Quality Assurance unit/s, listing titles and areas of responsibility of the administrators

Hãy đệ trình các tài liệu sau cho Ban thư ký AUN-QA qua email của cô Christelle Agustin (aun.christelle@gmail.com):

- Thư bày tỏ nguyện vọng do Hiệu trưởng ký

 

- Đơn xin gia nhập AUN (đã điền đầy đủ)

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép trường đại học cấp các loại văn bằng như đã ghi trong Phần 2 của Đơn xin gia nhập AUN

- Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện tại của trường đại học và của đơn vị Đảm bảo chất lượng, liệt kê các chức danh và lĩnh vực chịu trách nhiệm của các cán bộ chủ chốt (trưởng đơn vị)

The Secretariat would forward it to the AUN-QA Council for deliberation

Ban thư ký sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng AUN-QA để xem xét

The AUN-QA Council might ask for further documents or proceed with their decision. Both of which case, the information will be relayed by the Secretariat to the institution’s contact person.  Note that the contact person should be the person-in-charge of the Quality Assurance Unit of the institution

Hội đồng AUN-QA có thể sẽ yêu cầu hồ sơ bổ sung hoặc tiến hành ra quyết định. Trong cả hai trường hợp, thông tin sẽ được Ban thư ký chuyển đến người liên lạc của trường đại học. Lưu ý rằng, người liên lạc này nên là người phụ trách đơn vị ĐBCL của trường đại học

The deliberation process will take at least 30 days of review

Quá trình xem xét hồ sơ mất ít nhất 30 ngày

Upon approval, the Secretariat will send an official acceptance letter. Kindly be informed that 500 USD must be maintained annually for the membership fee

Nếu được chấp nhận, Ban thư ký sẽ gửi Thư chấp nhận chính thức. Làm ơn lưu ý rằng, phí thành viên hàng năm là khoảng 500 USD

 

Tin và ảnh: HN.