GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong trường đã tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, GS.TS. Đinh Xuân Khoa đã thay mặt Nhà trường trình bày trước Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục báo cáo tóm tắt về Trường và kết quả tự đánh giá. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng đã báo cáo tóm tắt về quá trình và kết quả đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa trình bày báo cáo tóm tắt về Trường và kết quả tự đánh giá

Đối với Trường Đại học Vinh, được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng là một cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, nâng cao vị thế của Nhà trường, giúp quảng bá và thu hút tuyển sinh trong môi trường canh tranh về giáo dục đại học hiện nay và thực hiện kế hoạch đưa Trường Đại học Vinh trở thành thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) vào năm 2019.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trường Đại học Vinh và đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trình bày các báo cáo, Hội đồng Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã thảo luận bỏ phiếu thống nhất: Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục với số phiếu tuyệt đối 100%.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Bài: HN; Ảnh: TT ĐBCL