Sáng ngày 12/9/2020, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm KĐCLGD - ĐHV đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ hoạt động khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Ngôn ngữ Anh của Nhà trường.

            Tham dự hoạt động khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHV có  TS. Trần Đình Quang - Giám đốc; Đoàn ĐGN có PGS.TS. Bùi Duy Cam - Trưởng đoàn, PGS.TS. Mai Văn Chung – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHV, Thư ký của Đoàn

            Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh có TS. Nguyễn Thanh Giang – Hiệu trưởng, cùng các đồng chí trong Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá; Lãnh đạo khoa có 02 chương trình đào tạo được đánh giá; Đại diện các đơn vị, đoàn thể của Nhà trường.

            Trước khi bước vào phiên họp, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Nhà trường; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên 02 chương trình đào tạo được đánh giá. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Nhà trường.

Đoàn ĐGN kiểm tra sơ bộ hồ sơ, minh chứng và điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường


            Tại phiên họp với lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo khoa và Hội đồng Tự đánh giá 02 chương trình đào tạo, đại diện các đơn vị chức năng, Đoàn ĐGN đã nghe giới thiệu tổng quan về Trường, về các chương trình đào tạo được đánh giá và báo cáo quá trình tự đánh giá; Đoàn đã thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, đồng thời trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan.Đoàn chuyên gia ĐGN làm việc với Nhà trường

            Kết thúc buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Trưởng đoàn ĐGN và đại diện lãnh đạo Nhà trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN chương trình đào tạo.Đại diện các bên ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ
Đoàn ĐGN chụp ảnh lưu niệm với cán bộ của Nhà trường


            Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 27/10/2020.